Louis Bloemers

Louis (L.J.M.) BloemersLouis is meer dan de helft van zijn werkzame leven als CFO in de zorgsector actief geweest. Meestal als directeur Finance & Control en ook als lid van de Raad van Bestuur c.q. hoofddirectie.

Louis heeft zich tientallen jaren, naast zijn werk, ingezet voor de lokale gemeenschap. Nu vindt hij het tijd worden om zijn financieel-economische kennis en bestuurlijke ervaring in te zetten als toezichthouder en te delen in het publieke en sociale domein.

Louis omschrijft zichzelf als volgt:

Ik heb een enorme passie voor de zorgsector en een grote drive om organisaties verder vooruit te helpen en beter te laten presteren. Mijn bijdrage aan een betere kwaliteit van zorg bestaat eruit dat ik zorgorganisaties efficiënter laat opereren en daardoor meer geld, mensen en middelen kan vrijmaken ten dienste van waar het werkelijk om dient te gaan “het verbeteren van de kwaliteit van leven van (tijdelijk) kwetsbare mensen”. Wil die bijdrage leveren vanuit een bestuurlijke rol of vanuit een directiefunctie in een complexe organisatie. Heb ontzag en waardering voor de medewerkers die daaraan bij dragen.

In analogie met de teamsport, zie ik mezelf als een hele goede trainer/coach die na een zorgvuldige analyse duidelijke en herkenbare doelen aangeeft en mensen met elkaar en de daaraan ten dienste staande systemen beter laat functioneren. Ik geniet en soms raakt het me als ik medewerkers zie groeien in hun rol en in hun persoonlijke ontwikkeling.

Als een ervaren bestuurder (CFO) in de zorgsector heb ik ruime ervaring in situaties die vragen om ontwikkeling, verandering, integratie en implementatie van strategie, processen en systemen. Ik schakel makkelijk tussen strategisch en tactisch niveau. In mijn eerdere functies rapporteerde ik steeds aan de Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht of Raad van Bestuur. Functies heb ik onder andere vervuld in de cure; de care; de forensische en ambulante ggz; de besloten jeugdzorg; de zintuigelijk gehandicaptenzorg; bij zorgverzekeraars; arbodienst; pensioenfonds en in de energiesector. Alle organisaties die zich op dat moment op het grensvlak bevonden van een overgang van een gereguleerde markt naar een vrije en concurrerende omgeving en/of te maken hadden met (de effecten van) een gewijzigd financieringsstelsel.

Goed bekend ben ik met ingrijpende veranderprocessen; het samenvoegen van organisaties en (software) systemen; het ontwikkelen, implementeren, stroomlijnen, digitaliseren en borgen van processen en het introduceren van nieuwe rapportage modellen. Ik hak knopen door en ben resultaatgericht. Inhoudelijk ben ik goed bekend met alle facetten van corporate finance; control, fiscaliteiten en M&A processen.
ICT, P&O en facilitaire zaken heb ik meermaals aangestuurd in complexe omgevingen. Ik weet in korte tijd herstel van vertrouwen en veiligheid te bewerkstelligen.

Meerdere organisaties die in slecht weer verkeerden heb ik geholpen weer financieel gezond te worden en ik geniet een uitstekende reputatie bij banken.
Ik heb een sterk moreel kompas.

Collega’s omschrijven mij als innovatief, betrokken, open en onconventioneel. Ook als een goede sparringpartner, gedegen, betrouwbaar en oprecht geïnteresseerd in de mensen waarmee ik werk. Medewerkers voelen zich veilig en gehoord en waarderen de geboden ontwikkelingsmogelijkheden.

Bekijk hier mijn volledige CV.