Svetlana Orlova

Svetlana is iemand die uitstekend tot haar recht komt in complexe situaties die vragen om structuur, vernieuwing en kwalitatieve verbeterslagen, zoals zij in eerder uitgeoefende functies succesvol heeft aangetoond.

Zij is geboren en getogen in Rusland, woont sinds 2000 in Nederland en heeft inmiddels ook de Nederlandse nationaliteit. In korte tijd wist zij zich de Nederlandse taal eigen te maken waarna zij met de accountancy opleiding bij Nivra-Nyenrode is begonnen. Svetlana heeft eind 2013 de Master of Science titel verworven. Haar Masterscriptie had als onderwerp: “Governance en prestaties van de Nederlandse ziekenhuizen”. De RA-titel is begin 2015 behaald met de praktijkscriptie “Controle van de omzetverantwoording bij een ziekenhuis”.

Svetlana heeft zich in Nederland binnen een aantal controlepraktijken (PwC en Deloitte) gespecialiseerd in de zorgsector. Zij is zeer goed bekend met de in de zorgsector gangbare financieringsstructuren en zorgproducten. Niet alleen vanuit een managerial rol, maar ook vanuit de productieplanning, de registratie en de daaruit voortvloeiende interne financiële sturing en interne controle.

Svetlana positioneert zich als betrokken en open. Als eindverantwoordelijke stelt zij het behalen van (team)resultaten voorop. Zij is sterk gericht op het neerzetten van duidelijke kaders en weet zowel de implementatie- als de borgingsfase van veranderingen en nieuwe systemen en processen goed te managen. Haar handelen is erop gericht om in eerste instantie ervoor te zorgen dat de visie van de organisatie financieel haalbaar is en vervolgens dat de realisatie van de gekozen koers op basis van een sterke financiële positie ondersteund wordt en gemonitord blijft. Zij beschikt over een bedrijfsmatige handelswijze, waarbij zij als coach veel aandacht heeft voor de ontwikkeling van het team als geheel en haar medewerkers als individu. Op deze wijze weet zij haar medewerkers vanuit hun eigen kracht te laten handelen en met meer zingeving zelfstandig te laten functioneren. Zo nodig treedt ze streng doch rechtvaardig op als de situatie dit vereist. Humor speelt een belangrijke rol.

Svetlana is een doorzetter die veel heeft moeten overwinnen, daarvoor hard heeft moeten werken en veel heeft moeten studeren. Dat zie je in haar werk terug. Altijd doorgaan tot de klus geklaard is of het probleem structureel is opgelost. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel en sterk betrokken bij de onderneming en haar doelen.

Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid heeft Svetlana de ambitie om haar kwaliteiten ook in te zetten als toezichthouder. In 2016-2017 heeft zij daartoe een traineeship bij de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie gevolgd. Tevens heeft zij een opleiding in die richting via VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporatie) afgerond.

Vanaf eind 2016 is Svetlana lid van de Raad van Toezicht van Stichting Kalorama in Beek-Ubbergen.

Svetlana is getrouwd met Louis Bloemers.

Bekijk hier het volledige CV van Svetlana.